Een onmisbare tool voor elke professional

Magaly De Smet, (team)coach

Gratis introductiewebinar

In dit webinar legt geluksexpert Joost Vanhove uit hoe je als professioneel coach of hulpverlener met de krachtige tools van de PAVA-Geluksmeter bij elk type cliënt of team snel de valkuilen blootlegt en de kortste weg toont naar efficiëntie, levensvervulling en zingeving. 

Een gelukscoach, die het PAVA-bewustzijnsmodel in de vingers heeft, is in staat om na enkele minuten gesprek te detecteren door welke levenshouding zijn cliënt richting geluk (zijnde de combinatie van efficiëntie, voldoening en zingeving) of richting ongeluk aan het gaan is. Het wordt zijn tweede natuur om daar direct op in te spelen. Impliciet, door de vraagstelling, of expliciet, door gerichte oefeningen en processen, toont een gelukscoach wat zijn cliënt wat hij of zij precies kan veranderen, in de manier van denken, voelen en handelen, om voluit gelukkig te zijn.

In dit webinar legt Joost Vanhove uit hoe je jezelf als coach, trainer of therapeut deze vaardigheden helemaal kan eigen maken.

De Geluksmeter overstijgt de gangbare coaching technieken. Joost Vanhove heeft de talrijke disciplines waarin hij is opgeleid (o.a. NLP en sjamanisme) met zijn Geluksmeter duidelijk tot een synchroon geheel geïntegreerd in zijn bezieling naar mensen toe. 

Jan Everaet, preventieadviseur VDAB