Deze eendagsworkshop  geeft je eerst een kennismaking met energiewerk : hier leer je  wat je innerlijke zintuigen zijn en hoe ze te gebruiken, hoe je energiestroom loopt in je lichaam, hoe je je grenzen beter bewust wordt, en hoe je innerlijke ruimte helder kan worden/blijven door gedachten en gevoelens uit te wisselen met anderen.

Deze introductiedag heeft daarnaast ook een specifiek thema:

Thema:  de wereld van klank en van tijd

Ontdek welke genezende invloed klank kan teweegbrengen.

We belichten ook specifiek het concept van de tijdslijn. Word je bewust van het effect van oude ideeën, gevoelens en voorstellingen uit vroegere ervaringen.

Je leert je tijdslijn te gebruiken om pijnlijke ervaringen uit het verleden verder te genezen  en om positieve ervaringen als krachtbron aan te boren.