Steeds meer mensen hebben last van onzekerheid, stress en angsten door de gebeurtenissen wereldwijd van de laatste jaren. En door de recente oorlog in Oost-Europa, en de daarmee samengaande dreiging voor escalatie in de rest van de wereld, is het niet voor iedereen evident om te (blijven) geloven in de mensheid.

Iedereen verlangt meer dan ooit naar vertrouwen en innerlijke rust.
En wat de wereld meer dan ooit nodig heeft is vrede en harmonie.

Om die kwaliteiten globaal te kunnen herstellen of versterken, is het creëren van innerlijke vrede in jezelf van cruciaal belang.

compacte 5 avonden online workshop
In deze compacte online workshop van 5 avonden leer je stap voor stap hoe je innerlijke rust en vrede creëert, opbouwt en doet groeien.  Je komt erachter hoe dat precies in zijn werking gaat en je krijgt heel wat tips, oefeningen en korte processen mee, die je dagelijks kan doen om die innerlijke vrede te verstevigen en uit te dragen naar je omgeving. De bedoeling is dat de kracht van jouw innerlijke vrede onwankelbaar wordt, en niet meer aangetast kan worden door uiterlijke omstandigheden en door de steeds veranderende situaties, hoe extreem die ook moge zijn. Je krijgt ook inzicht in de grootste hindernissen die het vinden of behouden van die innerlijke vrede in de weg staan.
Je komt erachter wat de noodzakelijke voorwaarden zijn om te maken dat alle vormen van yoga, mindfulness, met de aandacht naar binnen gaan, gebed of meditatie, effectief een blijvend gevoel van verbondenheid en rust teweegbrengen.

We oefenen in het vinden van een duurzame innerlijke vrede, die onafhankelijk is van de situaties in de buitenwereld, en die de situaties in de buitenwereld positief kan beïnvloeden. Innerlijke vrede wordt dan een stevige basis, van waaruit je de veerkracht, moed en daadkracht ontwikkelt om die levenskeuzes en beslissingen te maken, die jezelf en je omgeving het meest ten goede komen.

Bij het samenstellen van deze workshop hebben we ons laten inspireren door de meer dan 30 jaar ervaring die wij in Centrum GEA hebben in het begeleiden van mensen in allerlei moeilijke situaties, in het opleiden van therapeuten en coaches en in het geven van meditatie en verschillende vormen van yoga. In de GEA-traditie benaderen we dit thema holistisch en vanuit het gedachtengoed van eenheidsbewustzijn.

De 12 kenmerken van effectieve meditatie
In de loop van deze reeks krijg je inzicht in en praktijkerving met de 12 cruciale kenmerken van meditatie die zijn volle effect heeft. Deze kenmerken hebben we in Centrum GEA opgebouwd door de jarenlange ervaring met heel diverse soorten van relaxatie, ontstressen, mindfulness en meditatie. In de loop van de 5 avonden leer je hoe je jezelf deze 12 kenmerken (in de vorm van 12 stappen) eigen maakt, waardoor je lijfelijk de kracht en de diepe rust voelt van volop aanwezig te zijn in het ene, universele bewustzijn, met als eigenschappen onder andere vrede, vreugde en vrijheid. 

Engagement
Deze 5-avonden workshop bevat in compacte vorm heel wat informatie en oefeningen uit verschillende meditatie- en yoga-tradities, aangevuld met de nieuwste inzichten uit de wereld van neurologie, coaching en psychotherapie (o.a. over het ontstaan en oplossen van trauma’s, stress en angsten). Om goed de opbouw van deze 5-avonden reeks te kunnen volgen en integreren is het noodzakelijk dat je zoveel mogelijk van de 5 avonden meevolgt. We raden ook ten zeerste aan om in de loop van deze workshop-periode zoveel mogelijk dagelijks te oefenen, minstens 15 minuten per dag.