In deze interactieve training zal je ook oefeningen in groepjes kunnen doen en krijgen jouw vragen aangaande dit boeiende onderwerp (en over alle thema-punten die je hieronder vindt) alle aandacht. Na elke les krijg je korte opdrachten mee, die je de gelegenheid geven om de inhoud te integreren.

 
Dit is een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen:
 

 • Wat zijn de diepere oorzaken van ingrijpende collectieve veranderingsprocessen, die dikwijls samengaan met een crisis, zoals de periode die we nu doormaken: welke verschillende krachten zijn er aan het werk, hoe kan ze herkennen en hoe kan je er op de beste manier mee omgaan ?

 • Alle vormen van stress, piekeren, en belemmerende emoties, zoals angst (in verband met veranderingen, onduidelijkheden of onzekerheden over de toekomst) transformeren naar een gevoel van vertrouwen en veiligheid.

 • Het contact versterken met jouw kern van vrede, vreugde en innerlijk weten.

 • Je focus houden op wat het beste is voor jezelf en voor iedereen en terzelfdertijd op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de wereld: hoe doe je dat precies. De paradox overstijgen.

 • Hoe omgaan met berichten uit de officiële media, uit de aanvullende media en hoe omgaan met perscensuur.

 • Tips en oefeningen om je immuniteit en vitaliteit te versterken : in verband met voeding, aanvullende gezondheidszorg (vitaminen, mineralen, fytotherapie,…), energetische oefeningen en ademhalingsoefeningen uit verschillende tradities, met onder meer de beendermergmeditatie en de ’30 esoterische taoïstische ademhalingen’.

 • Jouw oude, beperkende reactiepatronen en overtuigingen rond overleven en veiligheid, rond gezondheid en levenskracht, rond de evolutie van de mensheid ontdekken en transformeren tot ondersteunende patronen en overtuigingen.

 • Tips om, daar waar nodig, alert en voorzichtig te zijn, zonder bang te zijn.

 • Jezelf stevig verankeren in eenheidsbewustzijn; je verbinding met alles en met iedereen op een harmonieuze manier verdiepen.

 • Jouw innerlijk kompas (dat jou aangeeft waar je best jouw energie aan geeft) dagelijks afstemmen op het hier-en-nu moment.

 • Jouw sterkte halen uit het niet wetenen uit het loslaten van de controleop de buitenwereld.

 • Je verbinden met de positieve levenslessen, die besloten liggen in de gebeurtenissen van de voorbije en de komende maanden. Deze informatie ter beschikking stellen van jezelf en voor alle bewoners van de planeet.

 • De kracht van meditatie: wat is de essentie van meditatie, om in je kern van liefdevolle verbondenheid en vertrouwen te blijven, wat er ook gebeurt in de buitenwereld.