Blijf spelenderwijs op koers richting duurzaam geluk

Tijdens deze vervolgcursus leer je spelenderwijs, als een tweede natuur, je leven te monitoren met Geluksmeter. Je leert vlot werken met de oefeningen om de 4 PAVA-basishoudingen uit elkaar te houden en om voor de 4 PAVA-kwaliteiten tegelijkertijd je score te verhogen in om het even welke situatie.

Je komt erachter hoe je jouw belangrijkste levensthema’s in kaart brengt, de prioriteit van de verschillende levensthema’s bijstelt en hoe je jouw GQ (geluksquotiënt) voor elk van je levensgebieden bepaalt en verhoogt.

Je leert nog sneller eenheidservaringen, waarin je voor alle 4 PAVA-parameters hoog scoort, herkennen en bewust oproepen. Je leert de kracht van die eenheidservaringen toegankelijk maken in alle mogelijke situaties.

Met de Geluksmeter train je jezelf om jezelf, de anderen en de wereld te zien vanuit eenheidsbewustzijn. De kwaliteiten van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) leer je vlot herkennen en in jezelf versterken. We gaan dieper in op de vragen (en ook de misvattingen) aangaande spiritualiteit, eenheidsbewustzijn en het realiseren van je hogere missie.
Je komt erachter hoe je met behulp van de Geluksmeter nog meer connectie krijgt met je innerlijk weten en hoe je nog meer kunt vertrouwen op je intuïtie.

Dit zijn de belangrijkste vaardigheden die in de vervolgreeks aan bod komen:

  • Je komt erachter wat je -letterlijk op elk moment van je leven- kunt veranderen, in jouw manier van denken, voelen en handelen, om meer levensvreugde en zingeving te ervaren.
  • Je leert haarscherp aanvoelen vanaf welke seconde je richting 'ongelukkig zijn' aan het gaan bent.
  • Je komt erachter op welke van de 4 PAVA-parmameters je bewustzijnsniveau daalt, vanaf het moment dat je op weg bent richting 'ongelukkig zijn'.
  • Je kunt in kaart brengen door welke triggers je bewustzijnsniveau voor elk van de 4 PAVA-paramters daalt.
  • Je maakt het je eigen om instant de kracht van positieve referentie-ervaringen op te roepen, waardoor je Geluksscore stijgt.
  • Je leert nog meer nuances voor het bepalen en verhogen van je GQ (Geluksquotiënt)
  • Je leert nog sneller eenheidservaringen, waarin je voor alle 4 PAVA-parameters hoog scoort, herkennen en bewust oproepen.
  • Aan de hand van de vragenlijst (31 vragen) breng je jouw belangrijkste valkuilen in verband met je bewustzijnsontwikkeling in kaart. Je krijgt zicht op het geheel van je Valse Vergelijkingen en Valse Tegenstellingen. Je leert snel ontdekken wanneer je in een van de valkuilen vastzit en hoe je er direct kunt uitgeraken.

De connectie tussen de Geluksmeter en eenheidsbewustzijn loopt als een rode draad door deze vervolgreeks. Aan de hand van de Geluksmeter train je jezelf om jezelf, de anderen en de wereld te zien vanuit eenheidsbewustzijn. De kenmerken van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) leer je vlot herkennen en je krijgt tools aangereikt om daar op de gepaste manier op in te spelen. We gaan dieper in op de vragen (en ook de misvattingen) aangaande spiritualiteit, eenheidsbewustzijn en het realiseren van je hogere missie.
Je komt erachter hoe je met behulp van de Geluksmeter nog meer connectie krijgt met je innerlijk weten en hoe je helemaal kunt vertrouwen op je intuïtie.

 

 

Als je geïnteresseerd bent om de Geluksmeter voor professionele doeleinden te gebruiken, vb. om anderen te coachen, om teams te begeleiden of om trainingen te geven, dan kunnen we de 2 professionele opleidingen aanbevelen:

de 6-daagse opleiding tot Gelukscoach
en de 6-daagse Geluksmeter-training voor leidinggevenden.

In die professionele opleidingen leer je alles wat je in de vervolgreeks leert, plus de tools om anderen ermee te begeleiden.

 

 

Is deze vervolgreeks iets voor jou?

Je komt in aanmerking voor deze vervolgreeks als je beantwoordt aan de volgende 2 voorwaarden:

A.Je hebt al ervaring met De Geluksmeter doordat je een of meerdere van de volgende 3 dingen gedaan hebt:

- Je hebt de basisreeks De Geluksmeter gevolgd (5 avonden of 2 dagen)

- Je hebt het basisboek over het PAVA-bewustzijnsmodel, De Spiegel van Helder bewustzijn, gelezen en meerdere oefeningen uit het boek gedaan.

- Je hebt het boek De Geluksmeter gelezen en meerdere oefeningen uit het boek gedaan.

B.De tweede voorwaarde om in aanmerking te komen voor de vervolgreeks is dat je onderstaande 7basiskennisvragen over De Geluksmeter kan beantwoorden. In de vervolgreeks starten we vanaf die basiskennis. We gaan meteen over naar de verdieping, o.a. voortbouwend op jouw ervaringen met en inzichten over de antwoorden op de 7 basiskennisvragen.

 

7 basiskennisvragen over De Geluksmeter

1.Hoe noemen we de 4 levenshoudingen die voor iedereen op elk moment zijn geluk bepalen?

2.Geef voor elk van de 4 PAVA levenshoudingen 3 sleutelbegrippen die een hoge score aanduiden en drie sleutelbegrippen die een lage score aanduiden.

3 A.Geef voor elk van de 4 PAVA levenshoudingen een voorbeeld van een situatie waarin je een lage score haalde of haalt. Dit kan uit om het even welke periode van jouw leven zijn.

3 B.Geef voor elk van de 4 PAVA levenshoudingen een positieve referentie-ervaring uit jouw leven; dit is een situatie waarin je een hoge score haalt of haalde. Dit kan uit om het even welke periode van jouw leven zijn.

4.Wat betekent het dat de 4 PAVA-kwaliteiten in hun maximale evolutie (hoogste score) samen komen in 1 punt?

5.Wat is een Valse Vergelijking: omschrijf in maximaal 3 zinnen en geef een voorbeeld. Maak een schematische schets van jouw voorbeeld. Geef 1 mogelijke beperkende overtuiging die samengaat met deze Valse Vergelijking.

6.Wat is een Valse Tegenstelling? Omschrijf in maximaal 3 zinnen en geef een voorbeeld. Maak een schematische schets van jouw voorbeeld. Geef 1 mogelijke beperkende overtuiging die samengaat met deze Valse Tegenstelling.

7.Wat is het verband tussen een hoge score halen voor elk van de 4 PAVA levenshoudingen tegelijkertijd en eenheidsbewustzijn?