Het PAVA-bewustzijnsmodel zoals Joost het voorstelt in zijn nieuwste boek 'De Spiegel van Helder Bewustzijn', is een diepgaand holistisch ontwikkelingsmodel voor zelfreflectie en bewustwording. Op deze pagina kan je een video-introductie vinden, en een 4-delige reeks waarin Joost zelf het PAVA-bewustzijnsmodel toelicht.