5 donderdagavonden

Deze workshop richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in het PAVA-bewustzijnsmodel en die vlot wil leren werken met de oefeningen van het PAVA-model

‘Innerlijke groei en een gelukkiger leven, dat is wat deze methode me gebracht heeft.’
 

 

Christel Janssens

Inhoud van de behandelde onderwerpen

Algemeen: Basisattitudes en essentiële vaardigheden van het PAVA-bewustzijnsmodel

 • De 4 PAVA-bewustzijnsparameters leren uit elkaar houden.

 • De sterktes en uitdagingen van je innerlijke ontwikkeling in kaart brengen met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel. 
 • Inschatten waar je staat in je ontwikkeling.
 • Positieve referentie-ervaringen herkennen en oproepen voor elk van de 4 PAVA- basishoudingen.
 • Elk van de 4 bewustzijns-transformerende houdingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden:
 1. Volledige acceptatie van wat er nu is (dit betekent niet ermee akkoord gaan of je erbij neerleggen!).
 2. Helder onderscheidingsvermogen ontwikkelen en behouden.
 3. Bewust worden (en blijven) van je doelstellingen, visie en missie.
 4. Op het gepaste moment overgaan tot actie met effect.
 • Voor jezelf in kaart brengen of updaten welke de essentiële levensgebieden (of levensthema’s) voor jou cliënt belangrijk zijn. Prioriteit van de verschillende levensgebieden bepalen; scores geven voor elk van de levensgebieden, op het vlak van de 4 PAVA-levenshoudingen.
 • De 4 PAVA-basishoudingen per twee te kunnen combineren, toegepast op een concrete situatie.

Zuivere Perceptie

 • Leren zuiver waarnemen zonder te interpreteren.
 • Het ABC van onderscheid, oordeel en veroordeling onder de knie krijgen.
 • Beheersen van de 5 waarnemingsposities: waarnemen, denken én voelen vanuit jezelf, vanuit de ander, vanuit de denkbeeldige, neutrale observator, vanuit het systeem (gezin, familie, bedrijf...) en vanuit het perspectief van het universeel al-bewustzijn.
 • Consequent niet-oordelend taalgebruik hanteren.

Volledige Acceptatie

 • De kenmerken van acceptatie en de kenmerken van verzet duidelijk herkennen.
 • Herkennen, toelaten en loslaten van verzet.
 • Aanleren van de techniek van volledige acceptatie.
 • Bij jezelf verschillende emoties herkennen en toelaten: onder andere de varianten van vreugde, angst, verdriet en boosheid.
 • Gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.

Heldere Visie

 • Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden. Bewust kunnen kiezen voor ondersteunende self-talk en opbouwende innerlijke beelden.
 • Piekercirkels herkennen en helpen doorbreken.
 • De client/coachee helpen om doelstellingen en wensen te formuleren en om de realisatie ervan bij te sturen. De brug maken tussen enerzijds de doelen/wensen/verlangens die je wil realiseren en anderzijds de achterliggende waarden/criteria en vice versa.
 • Bewust je aandacht richten op je wensen en doelen en terzelfdertijd de vereenzelviging met je doelen leren loslaten.

Efficiente Actie

 • Bewust stite en zelfreflectie inbouwen, vooraleer over te gaan op actie.
 • De juiste timing afwachten om over te gaan tot actie met maximaal effect.
 • Daadkracht en timing: de juiste actie, soms tegen alle regels in.
 • Leren de juiste keuzes maken wanneer je staat voor een kruispunt van verschillende wegen.

Het PAVA-bewustzijnsmodel en spiritualiteit:

 • De vier koninklijke wegen naar zelfrealisatie leren bewandelen: Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht die erin zit toegankelijk maken voor jezelf, zowel op het vlak van Perceptie, Acceptatie, Visie als van Actie.
 • Jezelf en de anderen leren zien vanuit eenheidsbewustzijn.
 • Kenmerken van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) vlot herkennen.
 • De oorzaken van angst, schuld, spijt of schaamte transformeren via de benadering van non- dualiteit.
 • Jezelf en anderen leren vergeven vanuit het transpersoonlijk standpunt.
 • Met behulp van het PAVA-model de 4 grote spirituele verwarringen bij jezelf kunnen detecteren en positief transformeren.
 • De signalen van intuitie sneller en duidelijker oppikken met het PAVA-bewustzijnsmodel.